ჩვენს შესახებ

“ვეძებ” არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მრავალწლიანი გამოცდილებით, მყარად დგას თანამოქალაქეების გვერდით და ეხმარება მათ ოჯახის წევრებისა და ნათესავების პოვნაში.